Programe CSR

Lucrăm cu companii care oferă sponsorizări, care știu ce putere au strategiile lor de sustenabilitate și care știu că CSR-ul este o parte importantă din modelul lor de business. Astfel, am dezvoltat mai multe servicii de consultanță:

  • Consultarea părților co-interesate (stakeholderi) – Coordonăm procesul de consultare cu persoanele afectate și grupurile care propun soluțiile de remediere sau implicare.
  • Planificare strategică – Sprijinim elaborarea obiectivelor și în alinierea companiei pe o traiectorie sustenabilă. Co-creăm strategia cu ajutorul angajaților; analizăm istoricul și impactul actual asupra comunității și identificăm principalele provocări și oportunități.
  • Administrarea programelor comunitare ale companiei – Ajutăm angajații și companiile să se implice responsabil în comunitate, construim și menținem relații cu partenerii.
  • Mecanisme de implicare comunitară în cadrul companiei – Alegem și adaptăm mecanisme la nevoile și interesele stakeholderilor (donații salariale, voluntariat corporatist etc.), identificăm parteneri comunitari.
  • Măsurarea impactului – Folosim metodologiile internaționale de măsurare a impactului social (LBG, SROI etc.), le adaptăm la nevoile companiei sau dezvoltăm metode și instrumente personalizate.
  • Raportarea non-financiară conform standardelor internaționale – Pregătim raportarea obligatorie, care surprinde evoluția sau îndeplinirea obiectivelor și politicilor companiei, corelate cu rezultatele economice, de mediu sau comunitare.
  • Verificarea rapoartelor de sustenabilitate/opinie independentă privind raportul de sustenabilitate – Un serviciu care confirmă acuratețea datelor și validitatea raportului non-financiar, cu atât mai mult cu cât acest tip de verificare nu este încă o cerință obligatorie.
  • Training și evenimente pentru firme care oferă sponsorizări – Organizăm evenimente specializate pe sustenabilitate, în care lideri de opinie și experți în domeniu prezintă conceptele noi sau de interes.